Työntekijäpolkumme

Noste.ion työntekijäpolku on jokaisen tiimiläisen kanssa yksilöllisesti muodostettava kokonaisvaltainen urapolku.

 

Olemme rakentaneet toimintajärjestelmämme ja siihen vahvasti linkittyvän noste.ion työntekijäpolun tukemaan laadukasta tekemistämme ja yhteisöllistä toimintaamme.

Noste.ion liiketoiminta perustuu poikkeuksellisen laadukkaaseen kiinteistökehityshankkeiden johtamiseen. Me uskomme, että laadukkuus muodostuu viidestä peruselementistä:

MOTIVAATIO – LUOTTAMUS – YHTEISÖLLISYYS – OSALLISTAMINEN

Sekä luonnollisesti substanssiosaamisen oivaltavasta soveltamisesta hankkeissa.

Peruselementeistä motivaatio ja osaaminen toimivat työntekijäpolun karttana, ja polku rakennetaan näihin elementteihin perustuen. Luottamus ja yhteisöllisyys taas ovat välttämättömiä edellytyksiä polulla eteenpäin pääsemiseksi.

Osallistamisella voidaan puolestaan löytää kokonaan uusia polun haaroja sekä työntekijälle, että yritykselle. Osallistamisella työntekijän ja yrityksen polut nivoutuvat entistä vahvemmin yhteen, mikä kasvattaa henkilön motivaatiota entisestään.

Työntekijäpolkumme puolessatoista minuutissa:

 

Motivaatio

Me uskomme, että työssään onnistuu hyvinvoiva ja työstään kiinnostunut osaaja. Motivaation ylläpitäminen on avainasemassa korkean laadun tuottamisessa.

Panostamme motivaation ylläpitämiseen rakentamalla jokaiselle tiimiläisellemme henkilökohtaisen urapolun sekä vaalimalla kannustavaa ja rentoa yrityskulttuuria.

Urapolkua ja työtehtäviä suunnittelemme yhdessä paneutumalla henkilökohtaisiin mielenkiinnon kohteisiin, vahvuuksiin ja suuntautumistoiveisiin. Varmistamme yhdessä jokaisen projektin mielekkyyden ja siinä erityisesti huomioitavat asiat.

Luottamus

Meidän roolimme suhteessa asiakkaaseemme perustuu luottamukseen, joten on olennaista, että rakennamme samaa luottamusta myös sisäisesti.

Työntekijäpolullamme noudatettava toimintajärjestelmämme sisältää itseluottamuksen vahvistamista ja kannustamista rohkeuteen johtaa.

Luottamusta rakennamme antamalla tiimiläisillemme vapauden johtaa omaa ajankäyttöä.

Yhteisöllisyys

Ylläpidämme kannustavaa yrityskulttuuriamme lukuisin eri tavoin.

  • Perjantaisin kokoonnumme yhteisen perjantaipullån ääreen. Vaihdamme viikon kuulumiset ja rentoudumme yhdessä. Toisinaan yhteinen hetki voi venyä useamman tunnin mittaiseksi.
  • Toimistollamme on käytössä ideaboksi. Jokainen sinne ilmestynyt aihe käsitellään tavalla tai toisella. Ehdotukset eivät vain häviä, vaan ne käsitellään yhdessä.
  • Tunnelmia seuraamme myös pulssikyselyllä. Omasta viihtyvyydestäsi voit näin viestiä useamman kanavan kautta.
  • Rakennamme yhteisöllisyyttä ja kannustavaa yrityskulttuuria jo rekrytointivaiheessa. Varmistamme yhdessä kanssasi puolin ja toisin, että olemme match – kuulemme sinulta, mitä odotuksia sinulla on urallesi, määritämme yhteisiä tavoitteita ja tutustumme toisiimme paremmin.

Osallistaminen

Järjestämme sisäisiä workshoppeja ja kyselyitä kehittäessämme toimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Haluamme kuulla sinua.

Olemme luoneet yhdessä arvomme ja asiakaslupauksemme. Myös toimintajärjestelmäämme olemme kehittäneet yhdessä paneutuen siihen, mikä tekee siitä juuri meidän näköisemme.

Meillä voit osallistua varsinaista tehtävänkuvaasi laajemmin yhteiseen tekemiseen. Pystymme tarjoamaan sinulle mahdollisimman laajaa perspektiiviä mielenkiintosi mukaan. Myös uudet liiketoimintamme tarjoavat sinulle halutessasi uusia mahdollisuuksia.

Haluamme, että persoonamme ja ajattelumme näkyy kaikessa tekemisessämme – meillä saat olla oma itsesi.

Pääset takaisin urasivulle tästä.