Noste.io Kuopiossa

S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahaston lukuisat vuokralaismuutosprojektit ovat puksuttaneet tasaisen varmasti eteenpäin noste.ion komennossa.

S-Pankki Toimitilan rahastonhoitaja Tiia Vuolle antaa erityismaininnan kommunikaation lisäksi Noste.ion omistajuudelle projekteissa; Tilaaja pystyy luottamaan, että hommat etenevät itsenäisesti ja toisaalta myös kantaa kysytään tarvittaessa. Erillistä viestinviejää ei myöskään Noste.ion projekteissa tarvita, vaan noste.ion tiimiltä onnistuu ihmisläheinen viestintä sidosryhmästä riippumatta. Projektinjohtaja Ville Leikas vahvistaa tunteen olevan molemminpuolinen: Toimitilarahaston projekteissa toimiminen on ehdottomasti mukavaa ja yhteistyö mutkatonta!

Vuokralaismuutosten lisäksi Toimitilarahaston kanssa on laitettu alulle myös laajempia kiinteistökehitykseen liittyviä projekteja. Vuolle kertoo yhteistyön Noste.ion kanssa syvenneen luonnollisesti, sillä vuokralaismuutosprojektien yhteydessä oli tullut puheeksi myös noste.ion kiinteistökehittämisen palvelut, joista voisi olla hyötyä Toimitilarahastolle. Vuolle kertoo olevansa innoissaan uudesta yhteistyömuodosta noste.ion kanssa ja odottavansa hyviä tuloksia myös tällä saralla!

Toimitilarahaston kautta noste.ion maantieteellinen laajuus on saanut uusia ulottuvuuksia, kun vuokralaismuutoksia on päästy tekemään Kuopioon asti! Myös Vuolle kiittelee noste.ion apua Kuopion kohteen kehittämisessä, sillä Kuopio on ollut pääkaupunkiseutulähtöiselle Toimitilarahastolle aktiivisessa vaiheessa oleva kohde, jossa tapahtuu paljon. Turhaan ei olla päästy maistelemaan kalakukkoja toimistolla!


																									Noste.io Kuopiossa

Kaikki valikoidut hankkeet