Kuntoarviot ja muut due diligence -palvelut

Kiinteistökauppoja tukevat tekninen ja ympäristö due diligence-arvioinnit (TDD ja EDD) sekä uudiskohteiden suunnitelmien arvioinnit. Osana kiinteistön arviointia huomioimme ja selvitämme myös tulevia kehitystarpeita sekä arvioimme erilaisten vaihtoehtojen vaikutukset kustannuksiin ja kannattavuuteen.

Due Diligence-palvelumme kattavat kiinteistön teknisen arvon, rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen arvioinnin kokonaisvaltaisesti.

Tuotamme Tekninen Due Diligence (TDD) ja Ympäristöriskien Due Diligence (EDD) -arvioinnit kiinteistökauppasi tueksi. 

TDD-arvioinnissa selvitämme rakennuksen kunnon, korjaustarpeet kustannusarvioineen sekä kiinteistöön ja tonttiin mahdollisesti liittyvät riskit.

Uudiskohteen kaupantekovaiheessa arvioimme laadittuja suunnitelmia ja toimitettua materiaalia erityisesti huollon, ylläpidon ja kunnossapidon näkökulmasta.

TDD kattaa arvion kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista kaupantekohetkellä. Perusmuotoinen kaupantekohetken TDD ei tyypillisesti ota tai voi ottaa kantaa tuleviin kehitystarpeisiin tai käyttötarkoituksen muutoksiin. Kiinteistön nykyhetken arvioinnin lisäksi huomioimme arvioinnissa tarvittaessa kiinteistön kehitystarpeiden tai käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset korjaus- ja uudistustarpeeseen. Autamme myös kiinteistön kehittämisideoinnissa.

Palveluitamme ovat mm:

  • Tekninen Due Diligence (TDD)
  • Ympäristöriskien Due Diligence (EDD)
  • Toimitilakiinteistöjen kuntoarviot
  • Uudiskohteen suunnitelmien arviointi
  • Kehitystarpeiden vaikutusten huomioiminen muutoskustannusksiin ja kannattavuuteen
  • Kiinteistökehitys ja kannattavuusarvioinnit