Kiinteistökehitys ja kannattavuusarvioinnit

Toimintaperiaatteemme

Tarkoituksenmukaiset ja toteutettavat ratkaisut

Kustannusten ja kannattavuuden arviointi ajantasaisesti läpi prosessin

Voimme sitoa palkkiomme kokonaisvaltaiseen onnistumiseen aina business planista toteutuskustannuksiin

Perustellut ratkaisuesitykset vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen

Kiinteistökehityksellä tavoitellaan arvonnousua kasvattamalla kiinteistön kiinnostavuutta ja käyttöastetta toteutuksen ja käytön tuomat kustannukset huomioiden.

Onnistunut kehityshanke edellyttää monipuolista ymmärrystä niin markkinasta ja trendeistä kuin olemassa olevan kiinteistön soveltuvuuteen erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä rakentamisen haasteista.

Palveluihimme kuuluu sekä kiinteistökehityksen projektinjohto sekä erilaiset arvioinnit ja selvitykset.

Palveluitamme

Kehityshankkeen business plan

Kehityshankkeen projektinjohto

Kaupalliset analyysit

Kustannusarviot

Kannattavuusanalyysit

Kehityshankkeen business plan

Tutkimme ja tunnistamme hankkeen kehittämispotentiaalin ja arvioimme vaihtoehtoisten ratkaisujen toteutettavuutta ja kannattavuutta. Analyysin perusteella muodostamme hankkeen business planin.

Toimimme itsenäisesti tai osana hankkeen kehitysryhmää.

Esitämme vaihtoehtoiset toimintalinjat kattavasti ja perustellusti asiakkaallemme päätöksentekoa varten. Lähestymiskulmamme huomioi toteutettavuuden sekä ratkaisun toiminnallisuuden käyttäjän näkökulmasta.

Kehityshankkeen projektinjohto

Kiinteistökehityshankkeen vaiheet ovat toisinaan moninaisia ja yllätyksiäkin täynnä. Johdamme hanketta suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti, ennakoiden tulevaa ja vaihtoehdot huomioiden.

Otamme vastataksemme, että hanke etenee mahdollisimman jouhevasti kohti asetettuja tavoitteita. Projektinjohtoon voi sisältyä esimerkiksi

  • kaavoitusprosessin läpivienti
  • neuvottelut ja yhteydenpito viranomaistahojen kanssa sekä
  • vuokrauksen tukeminen erilaisin suunnitelmin, aineistoin ja laskemin.
  • Johdamme myös hankkeeseen kiinnitettyä suunnittelutiimiä.

Kaupalliset analyysit

Kehityshankkeen kehittämispotentiaalin tunnistaminen edellyttää toisinaan kaupallista analyysiä. Analyysi räätälöidään hankkeen tarpeiden mukaan, tyypillisesti analyysi kattaa esimerkiksi

  • nykytilanteen kartoituksen alueella
  • alueen toimijat, tyypilliset kulkureitit ja kävijävirrat
  • tulevat kehityshankkeet ja niiden vaikutukset hankkeeseen sekä potentiaalisten toimijoiden kartoituksen

Lisäksi arvioitavana voi olla

  • vetovoima
  • pohjaratkaisun ja kulkuyhteyksien toimivuus sekä kehityspotentiaali
  • selvitys ja arvio tulevista vuokratasoista ja sopimuspituuksista.

Olevassa kiinteistössä analyysiä on mahdollista syventää seuraavassa vaiheessa ns. toteutettavuustarkasteluun, jossa arvioidaan tarvittavien muutosten (erityisesti merkittävät talotekniikkaan ja rakenteisiin kohdistuvat) tarpeita ja kustannuksia.

 

Kaupallisen analyysin avulla johdetaan yksi tai useampi markkinatilanteeseen sopiva, tiloihin soveltuva mahdollisimman pitkän aikavälin kaupallisesti toimiva business plan.

Kustannusarviot

Hankkeen kustannusarviota päivitetään ja tarkennetaan hankkeen edetessä. Ensimmäinen laskelma voi olla hyvin karkea, kokemukseen ja toteutuneisiin hankkeisiin perustuva arvio. Laskelman tukena esitämme aina laskentaperusteet, jolloin laskentahetken ajatuksiin ja tehtyihin oletuksiin on mahdollista päästä myös myöhemmin käsiksi ja tarvittaessa verrata tilannetta toteumaan.

Hankkeen edetessä laskelmaa täsmennetään lopulta yksityiskohtaiseksi laskelmaksi, jonka avulla kustannusvalvonta ja -ennustaminen on mahdollista tehdä luotettavasti ajantasaisena.

Teemme kustannusarviointia hankkeen kaikissa vaiheissa.

Kannattavuusanalyysit ja investointilaskelmat

Muutoskustannusten lisäksi arvioimme tulevia vuokratasoja ja hankkeen kannattavuutta. Meiltä saat kehitysvaihtoehtovertailut kattavine laskelmineen, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman helppoa.

Asiakkaitamme ovat mm.

Ilmarinen
Genesta
Niam
Schroders
NREP
eQ
Senaatti
Kansallis
Trevian
VR Group