Kiinteistökehitys ja kannattavuusarvioinnit

Autamme tekemään perusteltuja päätöksiä kiinteistöomistamisen elinkaaren murroskohdissa.

Arvioimme kehittämispotentiaalia sekä johdamme kiinteistökehityshankkeen asiakaslähtöisesti kannattavuus, toiminnallisuus ja toteutettavuus huomioiden.

 

Kiinteistökehityksellä tavoitellaan arvonnousua kasvattamalla kiinteistön kiinnostavuutta ja käyttöastetta toteutuksen ja käytön tuomat kustannukset huomioiden. Onnistunut kehityshanke edellyttää monipuolista ymmärrystä niin markkinasta ja trendeistä kuin olemassa olevan kiinteistön soveltuvuuteen erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä rakentamisen haasteista.

Palveluihimme kuuluu sekä kiinteistökehityksen projektinjohto sekä erilaiset arvioinnit ja selvitykset.

Kiinteistökehityshankkeen vaiheet ovat toisinaan moninaisia ja yllätyksiäkin täynnä. Johdamme  hanketta suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti, ennakoiden tulevaa ja vaihtoehdot huomioiden. Otamme vastataksemme, että hanke etenee mahdollisimman jouhevasti kohti asetettuja tavoitteita. Projektinjohtoon voi sisältyä esimerkiksi kaavoitusprosessin läpivienti, neuvottelut ja yhteydenpito viranomaistahojen kanssa sekä vuokrauksen tukeminen erilaisin suunnitelmin, aineistoin ja laskemin. Johdamme myös hankkeeseen kiinnitettyä suunnittelutiimiä.

Tutkimme ja tunnistamme hankkeen kehittämispotentiaalin ja arvioimme vaihtoehtoisten ratkaisujen toteutettavuutta ja kannattavuutta. Toimimme itsenäisesti tai osana hankkeen kehitysryhmää. Esitämme vaihtoehtoiset toimintalinjat kattavasti ja perustellusti asiakkaallemme päätöksentekoa varten.

Lähestymiskulmamme huomioi toteutettavuuden sekä ratkaisun toiminnallisuuden käyttäjän näkökulmasta.

Palvelujamme ovat esimerkiksi

  • Kiinteistökehityshankkeen projektinjohto
  • Kiinteistön kehittämispotentiaalin arviointi ja vaihtoehtojen vertailu
  • Kiinteistön toiminnallisuuden kehittäminen
  • Toteutettavuusselvitykset kustannusarvioineen
  • Investointilaskelmat ja kannattavuusarvioinnit
  • Kaavakonsultointi
  • Hankesuunnittelu

Valikoimassamme on myös kiinteistökauppoja tukevia kaupallisia ja teknisiä selvityksiä.

Asiakkaitamme ovat mm.

Ilmarinen
Genesta
Niam
Schroders
NREP
eQ
Senaatti
Kansallis
Trevian
VR Group