Kiinteistökehitys- ja projektinjohtokonsultointi

Autamme tekemään perusteltuja päätöksiä kiinteistöomistamisen elinkaaren murroskohdissa.

noste.io kiinteistökehittäjänä

KIINTEISTÖKEHITYKSELLÄ TAVOITELLAAN ARVONNOUSUA  kasvattamalla kiinteistön kiinnostavuutta ja käyttöastetta toteutuksen ja käytön tuomat kustannukset huomioiden.

ONNISTUNUT KEHITYSHANKE EDELLYTTÄÄ MONIPUOLISTA YMMÄRRYSTÄ niin markkinasta ja trendeistä kuin olemassa olevan kiinteistön soveltuvuuteen erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä rakentamisen haasteista.

 

Palveluihimme kuuluvat sekä kiinteistökehityksen projektinjohto sekä erilaiset arvioinnit ja selvitykset.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu

VUOKRATTAVUUDEN PARANTAMISEN JA KESTÄVIEN MUUTOSTEN PRIORISOINTI parhaimman arvon varmistamiseksi.

KUSTANNUSTEN AJANTASAINEN ARVIOINTI kannattavuuden ja oikeiden ratkaisujen varmistamiseksi läpi hankkeen.

ESITÄMME PERUSTELLUT RATKAISUESITYKSET hankkeissamme vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen, jotta päätöksenteko ja hankkeen edistäminen olisi mahdollisimman hallittua ja jouhevaa.

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Määrätietoinen hankkeen johtaminen on avain parempiin ratkaisuihin pienemmillä kustannuksilla.

Kanssamme kiinteistöjäsi kehitetään hallitusti ja suunnitelmallisesti. Ratkaisut eivät vain tapahdu, ne johdetaan.

Kiinteistölläsi on arvoa. Nostetaan sitä yhdessä.

Kokemuksemme mukaan osaavalla projektinjohdolla hankkeen säästöpotentiaali voi olla jopa 400 €/m2 vuokralaismuutosissa, isommissa peruskorjausprojekteissa 5–15 % kokonaiskustannuksista.

Onnistuneen kiinteistökehityshankkeen perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut johtaminen. Olemme erikoistuneet projektinjohtoon mitä monipuolisimmissa lähtötilanteissa.

Johdamme projektin läpiviennin hankeaihiosta aina uuden tilaratkaisun valmistumiseen. Pidämme huolen siitä, että projekti asettuu heti hankekehitysvaiheessa oikeille urille, projektille esitetyt toiveet ja tavoitteet on huomioitu ja asiakkaan varaama budjetti kohdistetaan oikein.

Kiinteistökehityshankkeen vaiheet ovat toisinaan moninaisia ja yllätyksiäkin täynnä. Johdamme hanketta suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti, ennakoiden tulevaa ja vaihtoehdot huomioiden.

Otamme vastataksemme, että hanke etenee mahdollisimman jouhevasti kohti asetettuja tavoitteita.

Palvelupalettiimme kuuluu kattavat projektinjohtotehtävät hankkeen alkumetreiltä valmistumiseen asti:

 • erilaiset tarveselvitykset
 • hankesuunnittelu
 • kannattavuusselvitykset
 • vaihtoehtoisten toteutustapaselvitykset
 • kustannusarviot eri vaiheissa hanketta
 • hankkeen organisointi ja toteutuksen suunnittelu sekä aikataulutus
 • kaavoitusprosessin läpivienti
 • vuokrauksen tukeminen erilaisin suunnitelmin ja laskelmin
 • hankkeeseen kiinnitetyn suunnittelutiimin johtaminen
 • rakentamisen johtaminen

Kiinteistön kehittämispotentiaalin analyysi

TUTKIMME JA TUNNISTAMME HANKKEEN KEHITTÄMISPOTENTIAALIN sekä arvioimme vaihtoehtoisten ratkaisujen toteutettavuutta ja kannattavuutta. Meiltä saat kehitysvaihtoehtovertailut kattavine laskelmineen, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman helppoa.

TUNNEMME KIINTEISTÖT. Pystymme arvioimaan tulevia muutostarpeita sekä niiden kustannuksia  luotettavasti jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Muutoskustannusten lisäksi arvioimme tulevia vuokratasoja ja hankkeen kannattavuutta.

Analyysin perusteella muodostamme hankkeen business planin.

Esitämme vaihtoehtoiset toimintalinjat kattavasti ja perustellusti asiakkaallemme päätöksentekoa varten. Lähestymiskulmamme huomioi toteutettavuuden sekä ratkaisun toiminnallisuuden käyttäjän näkökulmasta.

 

Toimimme itsenäisesti tai osana hankeryhmää.

Technical (and Environmental) Due Diligence (TDD)

TEDD on parhaimmillaan erinomainen katsaus kiinteistön nykytilanteeseen. Turhan usein sen täysi potentiaali jää kuitenkin hyödyntämättä, kun nykytilanne jää suhteuttamatta tulevaisuuden visioihin.

Me noste.iossa ymmärrämme kustannuksia, ratkaisuja, toiminnallisuutta ja toteutettavuutta. Tuomme osaamistamme esille myös TEDD-raportissamme:

 • Riskien nimeämisen lisäksi otamme kantaa riskien todennäköisyyksiin. Kaikki hankkeessa tunnistetut riskit harvoin toteutuvat, joten niiden mukaan kustannuksia ei kannata hinnoitella.
 • Tuomme havaintomme selkeästi raportissamme esiin ja tuemme niitä selkeällä kuvamateriaalilla.
 • Havaintoja perustellaan, jotta ne ovat ymmärrettäviä.

 

noste.ion TEDD-raportti on helposti laajennettavissa kehittämispotentiaalin analyysiin sekä kehittämisvision toteutettavuuden arviointiin.

Kustannusarviot

Hankkeen kustannusarviota päivitetään ja tarkennetaan hankkeen edetessä. Ensimmäinen laskelma voi olla hyvin karkea, kokemukseen ja toteutuneisiin hankkeisiin perustuva arvio. Laskelman tukena esitämme aina laskentaperusteet, jolloin laskentahetken ajatuksiin ja tehtyihin oletuksiin on mahdollista päästä myös myöhemmin käsiksi ja tarvittaessa verrata tilannetta toteumaan.

Hankkeen edetessä laskelmaa täsmennetään lopulta yksityiskohtaiseksi laskelmaksi, jonka avulla kustannusvalvonta ja -ennustaminen on mahdollista tehdä luotettavasti ajantasaisena.

TEEMME KUSTANNUSARVIOITA HANKKEEN KAIKISSA VAIHEISSA.

Tilamuutosten kustannusten arviointi

Vuokralaisneuvottelu olisi kuumimmillaan, mutta sitä on vaikea edistää, koska muutosten kustannukset eivät ole vielä tiedossa?

Tunnemme rakentamisen kustannusten muodostumisen lähes paremmin kuin oman talouden tulot ja menot.

 

Psst. Voimme samalla arvioida muutosten hiilijalanjäljen ja tarjota ehdotuksia kestävämmistä vaihtoehdoista.

Budjettihinta muutokselle saman vuorokauden aikana

Arvioimme sinulle suuruusluokkaisen tason saman vuorokauden aikana.

Laajamittaisen kokemuksemme ansiosta pystymme hahmottamaan kustannusraamit, vaikka muutoksesta olisi vain karkea ajatus lähtötiedoksi.

Budjettitason arvio alkaen 250 € (alv 0%), kun tilan käyttötarkoitus pysyy samana ja muutoksen kustannus alittaa puoli miljoonaa.

Tarkka hinta tilamuutokselle kahdessa vuorokaudessa

Realistisen ja yksityiskohtaisen kustannusarvion saat kahdessa vuorokaudessa lähtötietojen toimittamisesta.

Kun muutostöiden summa alittaa puoli miljoonaa hinta on sinulle aina sama: 950 € (alv 0%).

Kaupalliset analyysit

Kehityshankkeen kehittämispotentiaalin tunnistaminen edellyttää toisinaan kaupallista analyysiä.

Kaupallinen analyysi räätälöidään hankkeen tarpeiden mukaan

Tyypillisesti analyysi kattaa esimerkiksi

 • nykytilanteen kartoituksen alueella
 • alueen toimijat, tyypilliset kulkureitit ja kävijävirrat
 • tulevat kehityshankkeet ja niiden vaikutukset hankkeeseen sekä potentiaalisten toimijoiden kartoituksen

Lisäksi arvioitavana voi olla

 • vetovoima
 • pohjaratkaisun ja kulkuyhteyksien toimivuus sekä kehityspotentiaali
 • selvitys ja arvio tulevista vuokratasoista ja sopimuspituuksista.

Olevassa kiinteistössä analyysiä on mahdollista syventää seuraavassa vaiheessa ns. toteutettavuustarkasteluun, jossa arvioidaan tarvittavien muutosten (erityisesti merkittävät talotekniikkaan ja rakenteisiin kohdistuvat) tarpeita ja kustannuksia.

Kaupallisen analyysin avulla johdetaan yksi tai useampi markkinatilanteeseen sopiva, tiloihin soveltuva mahdollisimman pitkän aikavälin kaupallisesti toimiva business plan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Laura Vatanen

Laura Vatanen

Toimitusjohtaja, Founder

+358 50 348 9889

Soita nyt

Teemu Alastalo

Teemu Alastalo

Projektinjohto, Liiketoimintajohtaja, Partner

+358 50 350 2659

Soita nyt

Tiimimme valikoituja referenssejä