INVESTMENT MANAGEMENT-PALVELU

Investment management-palvelu on kiinteistökohteen johtamista ja arvon kehittämistä kiinteistösijoituksen koko investointiaika huomioiden. Investment Management-palvelussamme kiinteistöjä tarkastellaan kiinteistön omistajan tavoitteiden kautta.

Johdamme kiinteistöjen toimintoja kokonaisvaltaisesti niin, että kiinteistön pitkän aikavälin tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintaperiaatteemme

Lähestymme jokaista kohdettamme vahvalla kehityskulmalla

Vuokrattavuuden parantaminen on prioriteetti

Korjaustarpeen suunnittelu suhteutetaan investointiaikaan ja ESG-tavoitteisiin

Kehittämisvaihtoehtoja tarkastellaan monipuolisesti

Kiinteistön omistamisen suunnittelun tasot

Investment management-palvelussa huomioidaan koko investointiaika

Kiinteistöstrategia

Tuotamme omistajalle tietoa kiinteistökohtaisen strategian ja tavoitteiden määrittelyn tueksi.

Investment management-palvelu vapauttaa omistajan resursseja, kun kohteen johtamiselle on määritelty tavoitteet ja raamit, joiden sisällä IM voi hoitaa asiat omistajan lukuun itsenäisesti ja muuten asiat tuodaan valmiina esityksinä omistajalle.

Kohteen johtamisen roolissa tavoitteena on sovittaa kaikki toiminta kiinteistössä kohteen pidemmän aikavälin tavoitteisiin. IM pyrkii optimoimaan kiinteistön käytön ja tuotot myös muutosvaiheissa. Oli kohde elinkaarensa missä vaiheessa tahansa, se huomioidaan kaikessa tekemisessä.

Kiinteistökehitys

noste.ion investment management-palvelussa on aina mukana vahva kehittämiskulma.

Kehittämiskohteet vaihtelevat kohteen tarpeiden mukaisesti ja voivat kohdistua vuokrattavuuteen, kiinteistön talouteen taikka jonkin elinkaaren päättymisen jälkeen kiinteistökehitykseen. Kehittämistä ohjaa aina omistajan tavoitteet.

Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan osana toimeksiantoa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Vatanen Laura

Laura Vatanen

Toimitusjohtaja, Founder

+358 50 348 9889

Soita nyt

Heikki Niemi

Heikki Niemi

Investment Management, Liiketoimintajohtaja, Partner

+358 50 577 9288

Soita nyt